OPVOEDER TEAM BLOEMENWEIDE (M/V) - DEELTIJDS CONTRACT - MFC ST JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

 • De begeleiding van de cliënten gebeurt zowel in groeps- als in individueel verband en situeert zich op verschillende momenten van de dag/ avond, geen weekendwerk
 • De voornaamste taken hierin zijn: de (individuele) doelstellingen uit de individuele dienstverleningsovereenkomst concretiseren in de dagelijkse praktijk, creëren van een aangenaam en aangepast leef-/ woonklimaat, goed samenwerken met het netwerk, ondersteunen en begeleiden van de (jonge) kinderen op gebied van zelfredzaamheid, constructief samenwerken met de (rechtstreekse) collega’s en het begeleidingsteam, …
 • Binnen de taakomschrijving is tevens voorzien dat de opvoed(st)er meewerkt aan het opstellen van de individuele dienstverleningsovereenkomst, administratieve taken op zich neemt alsook praktisch huishoudelijk werk gebonden aan een leefgroepswerking. 
 • Het opnemen van leefgroepsoverstijgende opdrachten.

Profiel

 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • Het pedagogisch handelen kunnen afstemmen op de ontwikkelingsvragen van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende zorgvragen.
 • Methodisch, planmatig en doelgericht werken spreekt vanzelf.
 • Belangrijke persoonlijkheidskenmerken zijn: pedagogisch optimisme, willen en kunnen werken in teamverband, kunnen omgaan met feedback (krijgen en geven), respect voor de cliënt en zijn/ haar ruimere omgeving, een open dialooghouding hanteren, een gezonde dosis relativeringsvermogen bezitten en het belang van humor weten te waarderen.
 • Bereidheid tot goede en intensieve samenwerking met de context van het kind.
 • Kunnen omgaan met kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bijhorende (gedrags-)problematieken.
 • Kennis van SEO/ contextueel denken/ vlaggensysteem zijn een meerwaarde.
 • Bereidheid om in dit verband bijscholing te volgen.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur een rijbewijs.

Aanbieding

 • Contract bepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding tem 31/08/2019
 • Deeltijds contract (0,8 fte)
 • Tewerkstelling in team Bloemenweide
 • Verloning volgens diplomavereisten en barema VAPH

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. De Deynestraat 1
9000 Gent

09 222 52 32

dhr. Seppe Verhaaren
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job