Orthopedagoog - OC Sint-Idesbald Roeselare/ afdeling Itinera (Beernem) - Voltijds

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Functie

Itinera is een residentieel woon- en begeleidingsproject voor 20 volwassen mannen met een verstandelijke beperking onder het statuut van internering. Samen met de cliënt wordt een traject opgezet in functie van een positieve reïntegratie in de maatschappij. Verder is het onze opdracht om de nood aan ondersteuning in wonen en dagbesteding in kaart te brengen. Op die manier wil Itinera een brug vormen tussen de gevangenis en de best passende vorm van ondersteuning voor elke cliënt. Naast de focus op reïntegratie, is ook terugvalpreventie heel belangrijk binnen het traject.

Je wordt ingeschakeld als orthopedagoog op Itinera. Je bent enerzijds de eindverantwoordelijke inzake het opvolgen van de individuele trajecten van cliënten. Anderzijds heb je als stafmedewerker beleidsondersteunende taken en denk je actief mee rond de algemene pedagogische visie van de voorziening. Je stuurt actief mee de werking én coacht medewerkers, dit in nauwe samenwerking met de coördinator én de therapeutisch verantwoordelijke.

Profiel

Je beschikt over een masterdiploma Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Bijkomende opleidingen (bijvoorbeeld inzake kennis forensische hulpverlening, de sociaal-emotionele ontwikkelingsschaal van Dõsen, dubbeldiagnose,…) zijn een pluspunt, net zoals het hebben van een aantal jaren ervaring in het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking.

Je hebt ervaring als leidinggevende binnen een organisatie/voorziening.

Verder is het belangrijk dat je beschikt over een rijbewijs type B en een bewijs van goed gedrag en zeden.

Specifiek:

Medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke teamwerking op niveau van de medewerkers, waarbij je individuele medewerkers coacht rond specifieke thema’s en vanuit multidisciplinair overleg (oa via periodieke personeelsgesprekken, selectieprocedure nieuwe medewerkers,…).

Visieontwikkeling op doelgroep en werking, samen met overige stafmedewerkers en directie.

Medeverantwoordelijk voor het intakebeleid.

Eindverantwoordelijkheid voor de organisatie, opmaak en opvolging van de individuele handelingsplanning van cliënten.

Opmaak van verslaggeving en beeldvorming van cliënten naar externe partners.

De sociale kaart kennen en netwerken met diverse partners. Itinera vertegenwoordigen op verschillende fora.

Kennis inzake de sociaal-emotionele ontwikkelingsschaal integreren in de werking.

Driewekelijks opnemen van telefonische permanentie met adviserende rol.

Aanbieding

Indiensttreding: in overleg te bepalen

Contract van onbepaalde duur

Je zal werken in een voltijds dagsysteem, 38u/w.

Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (PC 319.01 - L1)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Sint-Idesbald, Roeselare

Contact

De Zilten 52
8800 Roeselare

051/26 43 00

vacatures.idesbald@fracarita.org

deel deze job