Pedagogisch directeur (m/v)│O.C. Koninklijk Instituut Woluwe

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Functie

Binnen het orthopedagogisch kader van het centrum, ben je als pedagogisch directeur en lid van het directieteam verantwoordelijk voor de uitvoering van een geïntegreerd, kwalitatief, pedagogische beleid van het BuSO en het Multifunctioneel Centrum.

 • Je staat in voor het inhoudelijk vorm geven van groepsgerichte zorg en onderwijs dat beantwoordt aan de verscheiden noden van de jongeren en leerlingen in de school en in het MFC.
 • Je stuurt de zorg–, onderwijs- en therapeutische teams voor de opmaak van een degelijk individueel handelingsplan dat beantwoordt aan de specifieke noden van elke jongere.
 • Je zorgt voor een beleidskader en algemene afspraken voor een goede werking van het multidisciplinair overleg en het (ortho)pedagogisch vormingsaanbod.
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en de directeur BuSO.

Profiel

 • Je bent communicatief, empathisch, betrokken en kan verbindend werken.
 •  Je hebt een sterke persoonlijkheid die rust en professionaliteit uitstraalt.
 • Je behaalde een Master bij voorkeur in de (Ortho)Pedagogische Wetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
 • Je stimuleert samenwerking en teamvorming.
 •  Je herkent je in de waardengedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagements- verklaring en tekst over de grondstroom van de groep Broeders van Liefde en wenst je in deze geest in te zetten en te profileren.
 • Je hebt kennis van methodieken, kaders, … m.b.t. het ondersteunen van kinderen en jongeren met een beperking en hun context.

Aanbieding

 • Een voltijds contract.
 • Een uitdagende en afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief.
 • Een aangename werkomgeving in een sociaal waardevolle organisatie binnen een organisatie met een sterke verbondenheid met (loco-) regionale voorzieningen binnen en buiten het netwerk van de Broeders van Liefde in België.

Solliciteren

Schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk 15 maart 2020 sturen aan de heer Koen Oosterlinck, dagelijks bestuurder, vzw Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent of e-mailenaan de secretaris etienne.verschraege@broedersvanliefde.be.

Meer informatie kan je bekomen bij de heer Piet Ketele (0473 11 97 49), algemeen directeur O.C. K.I.Woluwe.

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

0473 11 97 49

Piet Ketele

deel deze job