Pedagogisch directeur voor Secundaire Scholen Sint-Ferdinand in Lummen

Werkplek: BuSO Sint-Ferdinand, Lummen

Functie

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand is een secundaire school voor buitengewoon onderwijs en biedt opleidingsvorm 3 (aangepast beroepsonderwijs, voorbereidend op het gewoon leef- en arbeidsmilieu) en opleidingsvorm 4 (B-stroom/BSO en A-stroom/TSO met dezelfde eindtermen en diploma’s als in het gewoon onderwijs) aan. Vanaf 1 september 2018 wordt er ook opleidingsvorm 1 aangeboden (onderwijs met als doel sociale vorming, voorbereidend op integratie in een  beschermd leefmilieu).  De school richt zich tot jongeren met een attest type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen), met een attest type 9 (autismespectrumstoornissen) en met een attest type 1 of Basisaanbod (specifieke onderwijsbehoeften).

De school maakt deel uit van vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.

Als pedagogisch directeur maak je deel uit van het directieteam van Secundaire Scholen Sint-Ferdinand. Je vertegenwoordigt het schoolbestuur in beleids- en adviesraden en bent belast met een beleidsvoorbereidende, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende opdracht. Je neemt verantwoordelijkheid op in overleg met het directieteam. Naast een goede samenwerking binnen het eigen directieteam, wordt  verwacht

 • dat je nauw samenwerkt met de collega’s van het MFC en de volwassenwerking. De geïntegreerde samenwerking op de totale campus Sint-Ferdinand wordt telkens nagestreefd.
 • dat je nauw samenwerkt met de directies van de scholencluster Leopoldsburg-Tessenderlo. De goede  samenwerking met scholen gewoon onderwijs wordt nagestreefd binnen deze clusterwerking.

Als pedagogisch directeur ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het orthopedagogisch en orthodidactisch beleid: meer concreet het ontwikkelen van een gericht orthopedagogisch, zorgvernieuwend beleid binnen de school met als uitgangspunt de kwaliteit van leven van elke leerling.

Het slagen en welbevinden van leerlingen en hun persoonlijk ontwikkelingsproces bepalen het beleid en dit vanuit een bekommernis en inzet voor maximale kansen voor elke jongere. 

Profiel

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, geëngageerde pedagogisch directeur; met competenties aanbevolen voor een functie als pedagogisch directeur

 • die zich kan vinden in de bijgevoegde elementen van de functiebeschrijving 
 • met grote beschikbaarheid, ook buiten de gewone schooldagen
 • die beschikt over de leiderschapsstijlen en competenties
 • vervat in het leiderschapscharter van de Broeders van Liefde
 • die actief meewerkt aan de realisatie van het christelijk opvoedingsproject en de Missie van de Broeders van Liefde
 • die getuigt van een christelijke levensvisie, zelfverzekerd, besluitvaardig, loyaal, nauwgezet, communicatief, teamgericht, empatisch en stressbestendig is.

Je moet in het bezit zijn van:

 • tenminste een diploma op ‘ niveau bachelor’ bij voorkeur binnen een menswetenschappelijke richting
 • het bewijs van pedagogische bekwaamheid
 • binnen de sector of binnen het onderwijs voldoende ervaring opgebouwd hebben

Aanbieding

 • Een uitdagende job in een school voor buitengewoon secundair onderwijs.
 • Deze functie wordt georganiseerd via het organiek ambt van adjunct-directeur.
 • Verloond volgens de geldende barema’s binnen onderwijs (http://www.ond.vlaanderen.be/wedde).
 • Plaats van tewerkstelling: Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen.

Schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 17 augustus 2018 sturen naar: Secundaire Scholen Sint-Ferdinand t.a.v. Katrien Gerits, Sint-Ferdinandstraat 1 - 3560 Lummen of via e-mail: katrien.gerits@fracarita.org

Meer informatie kan ingewonnen worden bij Katrien Gerits,  directeur Secundaire Scholen Sint-Ferdinand (0497/804422 of katrien.gerits@fracarita.org).

Wanneer uw schriftelijke kandidatuur wordt weerhouden, zal u uitgenodigd worden voor een gesprek. Zowel een externe screening, als een gesprek met de gedelegeerd bestuurder behoren tot de procedure.

Op basis van selectie van motivatiebrieven en cv’s plannen wij de sollicitatiegesprekken op woensdag 22 augustus 2018.

Werkplek: BuSO Sint-Ferdinand, Lummen

Contact

Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen

Katrien Gerits
0497/80.44.22
katrien.gerits@fracarita.org

deel deze job