Psychiater - hoofdarts - P.C. Dr. Guislain

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent

Functie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het
vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en een
poliklinische werking. Verder is het ziekenhuis actief binnen de werking van mobiele teams. De medische equipe van het centrum
neemt eveneens de psychiaterfunctie van het IBW Zagan waar.

De organisatie Broeders van Liefde zoekt voor het centrum een psychiater - hoofdarts

 • als hoofdarts, bouwt u – in nauwe samenwerking met de directeur Zorg - aan een geïntegreerd zorgbeleid, met focus op kwaliteit, patiëntveiligheid en klantgerichtheid 
 • u organiseert en coördineert de medische activiteiten binnen het ziekenhuis en bent lid van het directiecomité 
 • u stimuleert een innovatief medisch-inhoudelijk beleid en draagt er toe bij dat projecten tijdig en kwaliteitsvol geïmplementeerd worden, binnen een klimaat van verdere vermaatschappelijking en in een herstelgerichte filosofie 
 • u werkt als strategische partner een strategisch beleidsplan uit en staat in voor de concrete vertaling in operationele doelstellingen en de realisatie ervan 
 • u participeert in multidisciplinaire overlegplatformen en kan als gedreven netwerker bruggen slaan naar strategische partners 
 • u staat borg voor de organisatie, coördinatie en opvolging van de medische dienstverlening, rekening houdend met de wetgeving en vigerende reglementering 
 • u neemt de nodige initiatieven om de ziekenhuisartsen te betrekken bij de geïntegreerde werking van het ziekenhuis, bij de kwaliteitstoetsing van de medische activiteit en bij de uitbouw van de transmurale zorg 
 • als verantwoordelijke van het medisch departement coacht u het artsenteam dat aan u rapporteert 
 • als behandelend arts staat u in voor de medisch-psychiatrische opvolging, en bent u mee de sturende kracht achter het individueel behandelprogramma van patiënten 
 • samen met het multidisciplinaire team zet u mee het behandeltraject van patiënten uit 
 • als beleidspsychiater bent u mee de stuwende kracht achter de verdere inhoudelijke uitbouw en therapeutische werking van uw afdeling. Daardoor bent u eveneens binnen het regionaal netwerk betrokken.

Profiel

 • u bent erkend psychiater bij voorkeur met klinische praktijkervaring in een ziekenhuiscontext en beschikt over leidinggevende capaciteiten, een erkende psychotherapeutische opleiding is een meerwaarde 
 • u heeft een bijkomende managementopleiding gevolgd of bent bereid die te volgen 
 • u hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met één of meerdere doelgroepen waar het P.C. Dr. Guislain zich op richt 
 • u zet door, ook bij soms langdurige en moeizame herstelprocessen 
 • u bent bereid tot deelname aan het wachtsysteem en uitvoeren van poliklinische activiteiten 
 • u bent een teamplayer en weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren 
 • u onderschrijft de waarden-gedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en grondstroom van de organisatie 
 • u heeft een hart voor mensen, en werkt op positieve wijze mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie, in het werk met patiënten, collega’s en medewerkers Aanbieding

 • een contract van 12u voor het mandaat van hoofdarts en een overeenkomst van 24u voor de klinische opdracht
 • u komt terecht in een dynamische medische staf, met mogelijkheid tot bijscholing en samenwerking 
 • de centrale Gentse ligging creëert tal van opportuniteiten voor samenwerking met ambulante actoren 
 • een ziekenhuis dat binnen recente hervormingen resoluut kiest voor inbedding in een netwerk, vermaatschappelijking en kwalitatieve zorg met respect voor waarden en de noden van de patiënten

interesse ?

Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met dr. Marc Eneman, hoofdarts, of dhr. Rik Ouvry, algemeen directeur (T 09 216 33 11). 

Als u interesse heeft voor deze functie, dan stuurt u uw kandidatuur t.a.v. Dhr. Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde voor 31.07.2019 via etienne.verschraege@fracarita.org.

U bent bereid deel te nemen aan een screening.

Werkplek: Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain, Gent

Contact

Francisco Ferrerlaan 88A
9000 Gent

092163311

deel deze job