Stafmedewerker welzijn-buitengewoon onderwijs | Centrale Diensten Broeders van Liefde | Gent

Werkplek: Centrale diensten

Functie

De vzw Provincialaat der Broeders van Liefde gaat over tot het aanwerven van een stafmedewerker welzijn-buitengewoon onderwijs. (vanaf 1 augustus 2018)
De stafdienst levert beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk voor de raad van bestuur en de directies van de FAM’s, de MFC’s en de scholen.
We werken vanuit de filosofie van een geïntegreerde samenwerking in de subsectoren welzijn en buitengewoon onderwijs en richten ons evenzeer op de samenwerking met andere sectoren. Op dit moment werken we op diverse gebieden samen met het gewoon onderwijs en willen we ook verder inzetten op deze samenwerkingsverbanden.
Je valt rechtstreeks onder de bevoegdheid van de sectorverantwoordelijke welzijn/buitengewoon onderwijs.
Je bent teamlid van de stafdienst welzijn-buitengewoon onderwijs en werkt ook nauw samen met de andere centrale diensten van de groep Broeders van Liefde.

Profiel

 • Je hebt inzicht in de werking van de sectoren welzijn en buitengewoon onderwijs. Je hebt ervaring met het beleid in de meest ruime zin (het personeelsbeleid, pedagogisch beleid, logistiek administratief beleid). Kennis van de vigerende wetgeving en actualiteit ter zake strekt tot aanbeveling. Bij voorkeur ervaring in de sector welzijn.
 • Je bent op de hoogte van (ortho)pedagogische en didactische evoluties en beschikt over voldoende agogische vaardigheden voor het begeleiden en ondersteunen van mensen in veranderingstrajecten.
 • Je onderschrijft het gedachtegoed en de spiritualiteit van de groep Broeders van Liefde, alsook de missie, de kritische doelen en het opvoedingsproject.
 • Je herkent je in het leiderschapscharter van de Broeders van Liefde.
 • Professionele affiniteit met de organisatie strekt tot aanbeveling.
 • Je bent een teamspeler en beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden.
 • Je vertoont de nodige stressbestendigheid.
 • Je bent flexibel in uw tijdsmanagement en bent bereid tot onregelmatige prestaties en verplaatsingen.
 • Je beschikt over goede kennis en vaardigheden in het gebruik van de basispakketten informatica (Word, Excel, Outlook, ...).

Taakomschrijving en verantwoordelijkheden

 • Beleidsvoorbereidende en beleidsondersteunende taken met een focus op de inhouden die specifiek gerelateerd zijn aan de zorg in FAM en MFC en op de diverse processen van samenwerking vanuit deze sectoren. Bv. opvolging implementatie persoonsvolgende financiering, uitbouw expertisecentrum, geïntegreerde samenwerking op niveau van O.C.’s, externe samenwerkingsverbanden, …
 • Je werkt je in het PVF verhaal in en legt de link tussen (ped)agogische motieven en financiële mogelijkheden. Je helpt de voorzieningen in het uitwerken van een profiel dat de koppeling maakt tussen onze doelstellingen zoals verwoord in onze missie en visie en de bedrijfseconomische realiteit waarin we leven.
 • Begeleiding van beleidsverantwoordelijken in FAM’s en MFC’s.
 • Coaching en ondersteuning van veranderings- en implementatietrajecten kunnen eveneens tot je takenpakket behoren.
 • We verwachten dat je actief deelneemt aan externe overlegorganen (o.a. Vlaams Welzijnsverbond) en meewerkt aan het ontwikkelen van een visie en strategie.
 • Je zorgt voor een goede verbindende communicatie en werkt aan een goede afstemming en samenwerking.

 

Aanbieding

 • Een boeiende en gevarieerde opdracht binnen de organisatie Broeders van Liefde.
 • Een aangename, gezinsvriendelijke werksfeer.
 • Een soepele verlofregeling en een gepaste verloning.
 • Standplaats: Centrale diensten Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te Gent.

Solliciteren

Schriftelijke kandidatuur met cv en motivatie uiterlijk 31 augustus ‘18 sturen aan de heer Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder, 
Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent
of e-mailen aan de secretaris etienne.verschraege@fracarita.org.

Meer informatie kan ingewonnen worden bij dhr. Nicolas Vandeweerd (0476 34 40 09), bestuurder - sectorverantwoordelijke welzijn-buitengewoon onderwijs.

Je bent bereid om deel te nemen aan een assessment.

Werkplek: Centrale diensten

Contact

Stropstraat 119
9000 Gent

Vandeweerd Nicolas
0476 34 40 09

deel deze job