STAFMEDEWERKER ZINZORG EN PASTORAAT (M/V) - HALFTIJDS - MFC ST JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

 
 •  Je tekent en voert het beleid inzake zinzorg en pastoraat uit samen met de directie en werkgroepen zinzorg en pastoraat
 • Je schept, vanuit een doorleefde christelijke inspiratie, in de dagelijkse werking een klimaat waarin aandacht is voor zinbeleving, geloof en verbondenheid en dit voor zowel de cliënten als voor de medewerkers, o.a. door het organiseren van vieringen, bezinningen en ontmoetingsmomenten
 •  Je bent het centraal aanspreekpunt zinzorg en pastoraat, biedt een luisterend oor en ondersteunt medewerkers bij de uitbouw van activiteiten rond dit thema
 • Je ijvert vanuit een humaan en christelijk perspectief mee voor de bevordering van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorgverlening in onze voorziening.
 • Je bent voorzitter van de lokale werkgroepen zinzorg en pastoraat waar ook de bredere samenwerking binnen het OC expliciet een doelstelling is
 • Je neemt deel aan de werkgroep zinzorg en pastoraat welzijn/buitengewoon onderwijs bij de Broeders van Liefde, aan de diocesane bijeenkomsten voor pastores in de orthopedagogische zorg en aan relevante studiedagen.

Het betreft:

-          Halftijdse tewerkstelling

-          Verloning volgens barema’s van het VAPH (Bachelor)

-          Indiensttreding: zo spoedig mogelijkProfiel

 • Je hebt een erkende pastorale of (pastoraal-)theologische opleiding gevolgd
 • Je bent geworteld in de christelijke traditie en werkt vanuit een doorleefde gelovige basishouding
 • Je bent geïnspireerd door de algemene missie van Broeders van Liefde en door de identiteitsverklaring van het OC Sint-Jozef
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en weet deze gepast in te zetten in individuele gesprekken, groepsgesprekken en in de communicatie naar de bredere werkomgeving
 • Je bent initiatiefrijk: je zal uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen
 • Enthousiasmeren is jouw tweede natuur: je draagt een eigen positieve houding over op anderen en zorgt ervoor dat ze zin krijgen om iets te doen
 • Je bent gemotiveerd, veranderingsgezind en een teamspeler. Je denkt toekomstgericht, stelt je charismatisch op en staat waarderend tegenover anderen
 • Je bent bereid je op zowel pastoraal als agogisch vlak bij te scholen

Aanbieding

Wat bieden we je:

 • Een boeiende en uitdagende job in een warme en professionele werksfeer
 • Ondersteuning en coaching van ervaren collega’s en multidisciplinair team
 • Kansen tot ontwikkeling via vorming en opleiding

Solliciteren:

Gelieve uw kandidatuur voor 17/09 te sturen tav. Katrien Debreuck, Algemeen Directeur OC Sint-Jozef, E. De Deynestraat 1, 9000 Gent of mfcsintjozef@fracarita.org

Voor meer informatie over:

 • onze organisatie kan u terecht op: www.ocsintjozef.be
 • over de inhoud van de functie: Mevr. Katrien Debreuck (09/222 52 32) of dhr. Koen De Fruyt, Diensthoofd Identiteit  Provincialaat Broeders van Liefde (0486/13 74 93;  koen.de.fruyt@fracarita.org )

 

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. De Deynestraat 1
9000 Gent

09 222 52 32

Katrien Debreuck
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job