technisch-logistiek directeur (m/v) - secundaire school Emmaüs - Aalter

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Functie

De technisch-logistiek directeur werkt onder leiding van de algemeen directeur gepassioneerd in hecht teamverband binnen en buiten de school met de directieleden van de scholencluster Op Weg en de scholengemeenschap IDEAAL. De scholencluster Op Weg omvat twee secundaire scholen en de zes basisscholen. De technisch-logistiek directeur geeft leiding aan een studiedomein en leidt teams van leerkrachten die samen integraal verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van leerlingen.

 • Je opdracht is zowel beleidsvoorbereidend, beleidsondersteunend als beleidsuitvoerend.
 • Je geeft leiding conform de principes uit de engagementsverklaring. (cf. www.broedersvanliefde.be)
 • Je bent verantwoordelijk voor een goed beheer van de infrastructuur en de didactische leermiddelen.  Je stelt, in samenspraak met de algemeen directeur, de nodige investeringsplannen en masterplannen op om op een oordeelkundige manier te kunnen omgaan met de beschikbare infrastructuur.
 • Je staat in voor het technische beleid van de school met als doel de implementatie van de leerplannen te realiseren in de technisch en beroepsgerichte vakken door een optimale organisatie van het machinepark, de bevoorrading, de infrastructuur en de vaklokalen.
 • Je bouwt en onderhoudt netwerken met externe en interne partners (oa. bedrijven) in het kader van samenwerkingsverbanden, stagebedrijven, bedrijfsbezoeken,  regionale contacten …
 • Je bent, in samenspraak met de preventieadviseur en installatieverantwoordelijke, verantwoordelijk voor het veiligheids- en preventiebeleid.
 • Je bouwt aan een participatieve school met aandacht voor dialoog en begeleiding van teams.

Profiel

 • Je werkt mee aan een waardengeoriënteerde geïnspireerde organisatie. (www.broedersvanliefde.be)
 • Je voert gedeeld leiderschap met kennis van innovatieve arbeidsorganisatie.
 • Je hebt een progressieve visie op onderwijs en draagt mee de schoolvisie uit.
 • Je hebt sterke verbindende communicatieve vaardigheden en geeft mensen ruimte om met goesting te werken.
 • Je bent een creatief sociaal ondernemer, resultaatgericht en proactief.
 • Je bent empathisch, betrokken, conflictvaardig, dienstbaar en herstelgericht.
 • Je bent zowel teamspeler als teambuilder en je hebt een bezielend organisatietalent.
 • Je bent flexibel en ruim beschikbaar en je hebt oog voor timemanagement.
 • Je bent bereid om je regelmatig na te scholen en (onderwijs)-vernieuwingen op te volgen (o.a. scholen slim organiseren).
 • Je getuigt van een sterk inspirerende persoonlijkheid met brede maatschappelijke visie.
 • Je bent stressbestendig en sterk ICT-minded.

Aanbieding

 • ondersteuning vanuit het schoolbestuur en de eigen pedagogische begeleidingsdienst;
 • leerkansen tot een professionele ontwikkeling;
 • een aantrekkelijke functie met veel afwisseling en een aangename werksfeer;
 • een samenwerking met een breed, dynamisch en enthousiast team;
 • een school met boeiende en uitdagende perspectieven;
 • een bezoldiging op niveau van technisch-adviseur coördinator (HT) en BPT-uren (HT).

Bekaamheidsbewijzen

Alle (basisdiploma en bewijs van pedagogische bekwaamheid) bekwaamheidsbewijzen die toelaten les te geven in gewoon secundair onderwijs, gecombineerd met een diploma van een technische opleiding. Je kan voldoende professionele ervaring voorleggen.

Voor verdere informatie inzake bekwaamheidsbewijzen, zie http://www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen

Procedure

Goesting om bij ons te werken? Stuur je schriftelijke kandidatuur met CV en motivatie uiterlijk 23 mei 2019 aan de heer Yves Demaertelaere , bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 GENT

De weerhouden kandidaten zullen nadien worden uitgenodigd voor een gesprek en een eventuele screening door een erkend wervingsbureau.

Meer informatie nodig?

Meer informatie nodig? Neem contact op met dhr. Yves Demaertelaere, bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs Broeders van Liefde: yves.demaertelaere@fracarita.org of 09 241 19 51

of raadpleeg de website: http://www.broedersvanliefde.be/onderwijs

Werkplek: Directie- of beleidsfunctie in een entiteit van Broeders van Liefde

Contact

Stropstraat 119
9000 Gent

09 241 19 51

Demaertelaere Yves
yves.demaertelaere@fracarita.org

deel deze job