Vacature voor begeleider 32u (m/v) afdeling voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Voor de begeleiding van een leefgroep (verblijf en dagopvang) bestaande uit 11 à 12 cliënten (tussen 15 en 20 jaar) met een autismespectrumstoornis zijn we op zoek naar een begeleid(st)er.

Taakomschrijving

De begeleiding/behandeling van deze cliënten gebeurt vooral tijdens naschoolse momenten. De opdracht is gericht op groeps- en individuele begeleiding waarvan de belangrijkste taken zijn: het aanleren van sociale- en maatschappelijke vaardigheden, het creëren van een aangenaam en aangepast leefklimaat, het organiseren van activiteiten, …

Profiel

Diploma

Opvoeder/begeleider, bachelor in de orthopedagogie of gelijkwaardig.

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht:

 • Kennis en inzicht hebben met betrekking tot de zorggroep.
 • Methodisch, planmatig en doelgericht kunnen werken.
 • Op een professionele wijze verslagen kunnen maken.
 • Kunnen bijdragen tot een goede sfeer.
 • Opvoedkundig handelen kunnen afstemmen op de ontwikkelingsvragen van kinderen met ASS.

Met betrekking tot levensbeschouwing:

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten en hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Van de kandidaten worden volgende attitudes verwacht:

 • Respect voor de cliënt en zijn/haar ruimere context.
 • Een open dialooghouding kunnen hanteren.
 • Kunnen werken in teamverband.
 • Bereid zijn tot het volgen van vorming.
 • Een positieve en realistische ingesteldheid hebben.
 • Zin hebben voor orde en netheid.

Aanbieding

 • Het betreft een contract van 32u voor bepaalde duur tot 31/10/2019 (vervanging wegens ziekte, mogelijks met verlenging).
 • Betalingsvoorwaarden: barema “begeleidend en verzorgend personeel klasse 1A”.
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.

Procedure

Kandidaten sturen uiterlijk tegen 22 september 2019 een sollicitatiebrief en CV tav. Xavier Vieuxtemps, afdelingscoördinator afdeling B, via mfc.st.gregorius@fracarita.org met specifieke referentie “vacature leefgroep Unit 4”.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingscoördinator. Na dit gesprek volgt er eventueel een tweede gesprek bij de hoofdbegeleider en het team.

Voor bijkomende info rond deze vacature kan je terecht bij Xavier Vieuxtemps via xavier.vieuxtemps@fracarita.org of 09/210 00 00.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Vieuxtemps Xavier
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job