Vacature voor begeleider 40u (m/v/x) - afdeling voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:

 • jongeren met een auditieve beperking;
 • kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking;
 • kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek;
 • kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

In het MFC engageren zich elke dag 320 medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Algemene omschrijving

Voor de begeleiding van leefgroep 22 (verblijf en dagopvang) bestaande uit 8 cliënten met een autismespectrumstoornis zijn we op zoek naar een begeleider.  De cliënten (leeftijd tussen 9 en 20 jaar) die hier verblijven hebben nood aan een doorgedreven individuele aanpak die zich richt op hun eigen sterktes en kwetsbaarheden. De eigenheid en noden van elke jongere staat dan ook centraal in de pedagogische en therapeutische ondersteuning die er geboden wordt.

De leefgroep heeft ook een time-out functie voor cliënten uit andere leefgroepen van de afdeling.

Je functie

De begeleiding/behandeling van deze cliënten gebeurt vooral tijdens naschoolse momenten. De opdracht is gericht op voornamelijk individuele begeleiding waarvan de belangrijkste taken zijn: het aanleren van sociale- en maatschappelijke vaardigheden, het creëren van een aangenaam en aangepast leefklimaat, het organiseren van activiteiten, …

Profiel

Diploma

Opvoeder/begeleider: A2-niveau.

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht:

 • Je hebt kennis van en inzicht in de zorggroep.
 • Je kan methodisch, planmatig en doelgericht werken.
 • Je kan op een professionele wijze verslagen maken.
 • Je kan bijdragen tot een goede sfeer.
 • Je kan het opvoedkundig handelen afstemmen op de ontwikkelingsvragen van cliënten met ASS.
 • Kennis van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet is een pluspunt.

 Op het vlak van persoonlijkheid verwachten wij volgende attitudes:

 • Je hebt respect voor de cliënt en zijn/haar ruimere context.
 • Je kan een open dialooghouding hanteren.
 • Je kan werken in teamverband.
 • Je bent bereid om opleidingen te volgen.
 • Je hebt een positieve en realistische ingesteldheid.
 • Je hebt oog voor orde en netheid.

Aanbieding

Het betreft een contract van 40 u voor bepaalde duur tot 30/06/2020 (met kans op verlenging).

 • Betalingsvoorwaarden: barema “begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A”.
 • Datum indiensttreding: 06/01/2020.

Wat wij je kunnen bieden

 • Je werkt in een omgeving die inzet op jouw talenten en kansen op ontplooiing. 
 • Je komt terecht in een deskundige en dynamische organisatie waar integriteit, samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan.
 • Je geniet van een aantrekkelijke vakantieregeling eigen aan de sector (PC 319).
 • Je verloning gebeurt volgens het barema van het VAPH.
 • Je woon-werkverkeer (fiets, trein, auto) wordt vergoed.
 • Je krijgt iedere dag een gezonde maaltijd aangeboden aan een democratische prijs.

Spreekt deze functie jou aan?

Graag ontvangen we jouw sollicitatiebrief met uitgebreid CV tegen 15/12/2019 ter attentie van Xavier Vieuxtemps, afdelingscoördinator afdeling B, via mfc.st.gregorius@fracarita.org met specifieke referentie “vacature leefgroep B22”.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingscoördinator. Dit gesprek gaat door op 20/12/2019.

Na dit gesprek volgt er eventueel een tweede gesprek bij de hoofdbegeleider en het team.

Voor bijkomende info rond deze vacature kan je terecht bij Xavier Vieuxtemps via xavier.vieuxtemps@fracarita.org of 09/210 00 00.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Vieuxtemps Xavier
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job