Vacature voor ergotherapeut (m/v) 40u - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Binnen afdeling B begeleiden we kleuters, kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS).

Voor onze afdeling zijn we op zoek naar een ergotherapeut (m/v) die hoofdzakelijk zal werken met de groep kleuters en lagere schoolkinderen.

Taakomschrijving

Je maakt deel uit van het multidisciplinair team en staat in voor de uitvoering van het individuele handelingsplan.

 • Opstellen, bijstellen en toelichten van een individueel ergotherapeutisch handelingsplan.
 • Individuele (ASS-specifieke) ergotherapeutische behandelingen verlenen.
 • Aanleren en trainen van schoolse en functionele vaardigheden.
 • Psycho-educatie geven.
 • Ergotherapeutische ondersteuning verlenen in klasverband en in de leefgroep.
 • Overleggen met ouders, leerkrachten en andere medewerkers en hen informeren.

Profiel

Je beschikt over het diploma van ergotherapeut.

Met betrekking tot levensbeschouwing

De kandidaat engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijk inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Belangrijke attitudes en eigenschappen:

 • Je hebt een positieve ingesteldheid.
 • Je bezit de kwaliteiten om zowel in teamverband als individueel met andere mensen samen te werken.
 • Je beschikt over vaardigheden zoals luisterbereidheid, openheid, communicatie, respect, een sterk analytisch vermogen, …
 • Je bezit een hoge graad van creativiteit en probleemoplossend vermogen.
 • Je kan bijdragen aan een positieve werkomgeving.

Inhoudelijke deskundigheid:

 • Je bent vertrouwd met kleuters/kinderen/jongeren met ASS.
 • Je bent vertrouwd met het behandelen van rekenstoornissen.
 • Je kan planmatig en methodisch handelen.
 • Je kan op professionele wijze verslagen maken.

Aanbieding

 • Voltijds contract van 40u per week.
 • Contract van onbepaalde duur.
 • Start: 01 september 2019.
 • Betalingsvoorwaarden: barema bachelor ergotherapie (P.C. 319.01). 

Procedure

De kandidaten sturen voor 16 augustus 2019 een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Xavier Vieuxtemps, afdelingscoördinator, via mfc.st.gregorius@fracarita.org.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een  gesprek met een  ergotherapeut(e) en een afdelingsteamlid.

Alle verdere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Xavier Vieuxtemps, afdelingscoördinator B, via xavier.vieuxtemps@fracarita.org.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destreelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Vieuxtemps Xavier
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job