Vacature voor individueel begeleid(st)er 20u (m/v) afdeling voor jongeren met een auditieve beperking - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Voor de individuele begeleiding van een zestienjarig doof meisje met bijkomende gedragsproblemen ( hechtingstoornis) zijn we op zoek naar een individueel begeleid(st)er.

Taakomschrijving

De individueel begeleid(st)er ondersteunt de jongere bij verschillende aspecten van het dagelijkse leven ( school, vrije tijd, toekomstplanning, familiecontext, doofbewustzijn). Het handelingsplan wordt opgemaakt in overleg met het multidisciplinaire team ( opvoeders, orthopedagoog, psycholoog), de individueel begeleid(st)er heeft in die zin ook een zekere brugfunctie

Profiel

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht:

  • Het minimumdiploma om aan de selectie deel te nemen is opvoed(st)er A2; gelijkgestelde kwalificaties richting menswetenschappen komen ook in aanmerking.
  • Een goede kennis van Vlaamse Gebarentaal is een absolute voorwaarde, er is een voorkeur voor een doof persoon ( VGT gebruiker).
  • Methodisch, planmatig en doelgericht kunnen werken (bvb. individuele begeleiding op het vlak van zelfredzaamheid of sociale redzaamheid).
  • Kennis hebben van computerprogramma’s zoals Word en Excel, verslaggeving kunnen maken.
  • In een team kunnen werken en thema’s vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen .

Persoonlijkheid

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beschikken over volgende attitudes:

  • Pedagogisch optimisme, doorzettingsvermogen.
  • Respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
  • Zin voor verzorging, orde en netheid.
  • Een open dialoog kunnen hanteren.
  • Flexibiliteit met betrekking tot het uurrooster ( avondwerk / 1 zaterdag per maand)

Levensbeschouwing

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijk inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Aanbieding

Het betreft een deeltijds contract van ongeveer 20 uur per week voor de periode van één jaar.

De datum voor indiensttreding is voorzien voor begin september 2019.

Betalingsvoorwaarden: opvoed(st)er A1

Procedure

Kandidaten sturen voor 19 augustus 2019 via mfc.st.gregorius@fracarita.org een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Geert Dobbelaere, opvoeder-groepchef van afdeling A.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de opvoeder-groepchef en de hoofdopvoed(st)er .

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Dobbelaere Geert
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job