Vacature voor fasciatherapeut (m/v) - afdeling voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische aandoening 20u - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Het betreft een functie van kinesist(e) binnen afdeling D van de voorziening: de afdeling voor kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische stoornis.

 • Geven van individuele en groepsondersteunende kinesitherapie aan kinderen met een (neuro-)motorische aandoening.  Deze kinderen lopen school in het lager en secundair onderwijs.
 • Opvolgen van de individuele handelingsplanning (IHP).

Profiel

Met betrekking tot levensbeschouwing:

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten,  hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

 

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht:

 • Diploma van Bachelor of Master in de kinesitherapie.
 • Specialisaties die kaderen in een holistische visie op de ontwikkeling en het functioneren van het kind (bij voorkeur fasciatherapie volgens de methode Danis Bois, in tweede instantie, kritische ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx).
 • Ervaring met kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische aandoening.

 

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beschikken over volgende attitudes:

 • Een positieve en realistische ingesteldheid hebben.
 • Authentiek zijn.
 • Respectvol kunnen omgaan met mensen.
 • De kwaliteiten bezitten om zowel individueel als in groter verband te werken.
 • Over vaardigheden beschikken zoals luisterbereidheid, openheid, communicatie, respect, ...

Verwachtingen m.b.t. inhoudelijke vaardigheden:

 • Zich op een professionele manier kunnen inleven in de wereld van de jongere.
 • Inzicht hebben/verwerven in de problematiek en behandeling van kinderen en jongeren met (neuro-)motorische beperking.
 • Evenwicht vinden tussen groepsgericht en individueel werken.
 • Op een professionele manier kunnen rapporteren.
 • Zelfstandig, methodisch en planmatig kunnen werken.
 • Gedrevenheid in het verder zoeken binnen het vakgebied, blijvend bijscholen, openheid tegenover nieuwe tendensen. Oog hebben voor de individuele zorgvraag van gebruikers evenals voor de vragen van ouders en begeleiders, inpassen van de eigen tussenkomst in de individuele handelingsplanning.

Aanbieding

Contract: 20u/week voor bepaalde duur,

 • indien bachelor tot en met 24/08/2018,
 • indien master tot en met 30/06/2018.

Loon: volgens diploma.

 

 

Procedure

Kandidaten sturen vóór 5oktober 2017 een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Chantal Goemaere, diensthoofd kine via mfc.st.gregorius@fracarita.org.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met het diensthoofd kinesitherapie en de betrokken orthopedagoge.

De kandidaat die ons het meest geschikt lijkt voor de functie wordt onmiddellijk gecontacteerd.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destréelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Mevr. Goemaere Chantal
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job