Vacature voor opvoed(st)er 32u of 36u - afdeling voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Het betreft een vacature voor een opvoeder/begeleider binnen onze linkwerking voor kinderen en jongeren met ASS, afdeling B.
Deze werking staat in voor het aanreiken van dagbesteding en het tijdelijk opvangen van jongeren die niet in de les aanwezig kunnen zijn.

Je werkt nauw samen met de verschillende leefgroepen en school

Taakomschrijving

De belangrijkste taken zijn:

 • Zeer individuele begeleiding van de jongeren aanwezig in de Link, deze een aanbod geven en jongeren terug proberen activeren.
 • Creëren van rust in crisismomenten
 • Creëren van een rustige en veilige omgeving
 • Vormgeving van dagbestedingsprojecten.
 • De werktijden situeren zich voornamelijk overdag (tijdens de school-uren)

Profiel

Diploma:

Opvoeder/begeleider, bachelor in de orthopedagogie of gelijkwaardig.

Opvoeder/Begeleider, A2 of gelijkwaardig.

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht:

 • Kennis en inzicht hebben met betrekking tot de zorggroep.
 • Methodisch, planmatig en doelgericht kunnen werken.
 • Op een professionele wijze verslagen kunnen maken.
 • Kunnen bijdragen tot een aangename en professionele werksfeer.
 • Het pedagogisch handelen kunnen afstemmen op de ontwikkelingsvragen van jongeren met ASS.

Op het vlak van persoonlijkheid worden volgende attitudes verwacht:

 • Respect voor de cliënt en zijn/haar ruimere context.
 • Een open dialooghouding kunnen hanteren.
 • Kunnen werken in teamverband.
 • Een positieve en realistische ingesteldheid hebben.
 • Collegialiteit.
 • Rust in crisissituaties kunnen behouden

Met betrekking tot levensbeschouwing:

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten en hun context en t.a.v. de collega’s.
Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Aanbieding

 • Het betreft een tijdelijke contract van 32u/week (A1-barema) of 36u (A2-barema) tot 29/02/2020 (met kans op verlenging)
 • De betalingsvoorwaarden zijn deze van het barema “begeleidend en verzorgend personeel klasse 1A” of barema “Begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A)
 • Datum van indiensttreding: 26/08/2019.

Procedure

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en CV t.a.v. Xavier Vieuxtemps, coördinator afdeling B, via mfc.st.gregorius@fracarita.org met specifieke referentie  “De Link” en dit uiterlijk tegen 11/08/19.

Na vergelijking van de sollicitatiebrieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 16/08/19  met de afdelingscoördinator en de Hoofdopvoeder. Nadien volgt er nog een gesprek met het begeleidend team.
Alle verdere informatie over deze vacature kan u verkrijgen bij Xavier Vieuxtemps via het nummer 09/210 00 00.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destreelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Vieuxtemps Xavier
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job