Vacature voor opvoeder 28u (m/v) afdeling voor jongeren met een auditieve beperking - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Voor de begeleiding van een leefgroep voor  jongeren met een auditieve/meer-voudige beperking zijn we op zoek naar een opvoed(st)er. 

De leefgroep bestaat uit 17 jongeren (verblijf/dagopvang/mobiele werking) met een leeftijd tussen 13 en 21 jaar. Het begeleidingsteam bestaat uit 7 medewerkers.

Het uurrooster wordt opgemaakt in samenspraak met het team, waarbij de diensten zich situeren van maandag tot vrijdag. De ochtenddienst begint om 06u45, de avonddienst loopt tot 22u00.

Taakomschrijving

Wat betreft de verblijfswerking gaat het vooral over het begeleiden van de voor- en naschoolse momenten, waarbij we de volgende belangrijke taken onderscheiden:

 • Voorzien van een dagelijkse gestructureerde groepsbegeleiding (kerntaak).
 • Organiseren van groeps- en individuele activiteiten (kerntaak).
 • Individuele begeleiding van jongeren (op te bouwen na introductie).

Profiel

Met betrekking tot levensbeschouwing

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijk inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht

 • Het minimumdiploma om aan de selectie deel te nemen is opvoed(st)er A2; gelijkgestelde kwalificaties richting menswetenschappen komen ook in aanmerking.
 • Je kan communiceren met personen met een auditieve beperking (Nederlands met gebaren, Vlaamse Gebarentaal, vingerspelling, …).
 • Je kan methodisch, planmatig en doelgericht werken (bvb. individuele begeleiding op het vlak van zelfredzaamheid of sociale redzaamheid).
 • Je hebt kennis van computerprogramma’s zoals Word en Excel, en je kan verslaggeving maken.
 • Je hebt de vaardigheden om ontspannende en vormende activiteiten aan te bieden.
 • Je kan groepen leiden: een goed evenwicht vinden tussen structureren en ruimte geven; op een gepaste manier kunnen en durven optreden om grenzen te trekken.
 • Je kan in een team werken en thema’s vanuit verschillende perspectieven benaderen.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beschikken over volgende attitudes:

 • Pedagogisch optimisme, doorzettingsvermogen.
 • Respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
 • Zin voor verzorging, orde en netheid.
 • Een open dialoog kunnen hanteren.
 • Beschikken over zin voor vorming.
 • Kunnen omgaan met feedback (geven en krijgen).
 • Flexibiliteit in de teamwerking (in overleg met collega’s en diensthoofd).

Aanbieding

 • Contract: 28/40 uur per week, bestaande uit twee delen:

-          20 uur A1 onbepaalde duur

-          8 uur A1 (IPH middelen) maximale duur van 26 augustus 2019 tot 30 juni 2020.

 • Datum indiensttreding: 26 augustus 2019.
 • Betalingsvoorwaarden: opvoed(st)er A1.

Procedure

Kandidaten sturen voor  29 juli 2019 een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Geert Dobbelaere, opvoeder-groepchef van afdeling A, via mfc.st.gregorius@fracarita.org.

Geselecteerde kandidaten worden  op maandag 19 augustus in de voormiddag uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de opvoeder-groepchef en de hoofdopvoed(st)er. Voor meer info rond deze vacature kan je terecht bij Geert Dobbelaere op het nummer 09/253 60 78.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destreelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Dhr. Dobbelaere Geert
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job