Vacature voor opvoeder 30u (m/v) binnen de weekendwerking - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Algemene omschrijving

Voor de begeleiding van een weekendwerking  bestaande uit kinderen en jongeren met een auditieve beperking, een gedrags- en emotionele stoornis en hechtingsproblematiek, een autismespectrumstoornis of (neuro-)motorische beperking, of een combinatie hiervan, zijn we op zoek naar een opvoed(st)er.

Het betreft een heterogene groep van kinderen/jongeren die tijdens de week gebruik maken van “verblijf” (internaat) en omwille van allerlei omstandigheden een periode niet, of slechts gedeeltelijk, in het weekend naar huis kunnen. Omwille van arbeidsorganisatorische redenen worden soms doelgroepen (auditief, autisme, GES, motorisch) samengeplaatst.

 Hoewel de bezetting sterk kan variëren, rekenen we op een gemiddelde van 5 tot 10 kinderen/jongeren per groep. Hiervoor zijn tijdens de dag 2 begeleiders voorzien, ’s nachts is er een inslapende opvoeder en een wakende nachtdienst.

Taakomschrijving

De begeleiding omvat als belangrijkste taken:

 • Het aanbieden van een aangenaam, veilig en aangepast leefklimaat met aandacht voor alle activiteiten van het dagelijkse leven.
 • Het aanbrengen van reglemaat en structuur.
 • Indien van toepassing, crisisinterventie doen.
 • Werken met de context van de kinderen (netwerk, familiebezoek) of met betrokken partners.
 • Aanbieden van gevarieerde activiteiten. 

 Werkrooster

Het werkrooster loopt tussen vrijdagmiddag 13u00 en zondagavond 22u30. Het uurrooster bestaat uit een achtwekelijks systeem dat over de teamleden roteert.

Er is één weekend met inslaapdiensten, de zeven andere diensten zijn dagdiensten.

In de jaarplanning worden enkele verlengde weekends voorzien (extra maandag of vrijdag). Ook de laatste week van de zomervakantie worden jongeren door de weekendwerking opgevangen.

Profiel

Op het vlak van deskundigheid worden volgende vaardigheden verwacht:

 • Inzicht hebben (of willen verwerven) in de leefwereld van de vier doelgroepen.
 • Groepen kunnen leiden: een goed evenwicht brengen tussen structureren en ruimte geven, op een gepaste manier kunnen en durven optreden om grenzen te trekken.
 • In een team kunnen werken.
 • Stressbestendig zijn.
 • Kunnen omgaan met probleemgedrag en crisissituaties.
 • Organisatietalent hebben.

 Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beschikken over volgende attitudes:

 • Een positieve motivatie om voor weekendwerking te kiezen.
 • Flexibiliteit m.b.t. het dienstrooster (onvoorziene omstandigheden, …).
 • Kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden (crisissen).
 • Pedagogisch optimisme, doorzettingsvermogen, zin voor dialoog.
 • Respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
 • Zin voor verzorging, orde en netheid.
 • Een collegiale en ondersteunende houding zowel naar het eigen team als naar de medewerkers van de twee andere weekendinitiatieven.

M.b.t. levensbeschouwing

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten en hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

Aanbieding

 • Contract van onbepaalde duur voor 30u/week.
 • Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Betalingsvoorwaarden: barema opvoed(st)er A1– bachelor in de orthopedagogie (P.C 319.01).

Procedure

Kandidaten sturen voor 8 april 2019 een sollicitatiebrief met CV ter attentie van Veronique Van Raemdonck, coördinator van de weekendwerking, via mfc.st.gregorius@fracarita.org.  Gelieve op de solicitatiebrief duidelijk te vermelden dat het over de weekendwerking gaat.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met de eerste leidinggevenden. Eén kandidaat wordt doorgestuurd voor een gesprek met directie.

Voor verder informatie rond deze vacature kan u contact opnemen met Veronique Van Raemdonck, coördinator afdeling weekend, via het nummer 09/210 00 00.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destreelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Mevr. Van Raemdonck Veronique
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job