VACATURE VOOR OPVOEDER 38u (M/V) - afdeling voor jongeren met gedrags- en emotionele problemen - Gentbrugge

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Functie

Voor de begeleiding van een leefgroep binnen de afdeling voor jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers, dit een volcontinue, besloten structuurgroep.

In deze leefgroep is plaats voor 8 jongeren in verblijf (13 – 18 jaar) met een ernstig complexe gedrags- en emotionele problematiek (GES(+)).

Taakomschrijving

De kernopdracht binnen de leefgroep bestaat uit het dagdagelijkse werk met de jongeren die zijn toevertrouwd aan de groep.  Er wordt binnen de groep gewerkt met sterk geïndividualiseerde trajecten.

Vanuit de ernstige gedrags-en emotionele stoornis van de jongeren vragen ze een veilige en duidelijke aanpak. Vertrekkende vanuit een vertrouwensrelatie tussen de jongere en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het aanbieden van een gestructureerde en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, warme omgeving anderzijds.

In deze leefgroep is het van groot belang om regelmaat, structuur en discipline te kunnen hanteren. Daarnaast zijn de begeleiding van jongeren in hun dagelijkse bezigheden, het uitwerken van een aangepast activiteitenaanbod en crisisinterventie slechts enkele onderdelen van de ruimere taakomschrijving.

Profiel

Met betrekking tot levensbeschouwing

De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s. Kandidaten onderschrijven de Missie van de Broeders van Liefde.

 • Diploma van bachelor in de orthopedagogie of gelijkwaardig.
 • Van de kandidaten worden volgende attitudes en eigenschappen verwacht:
  • Flexibiliteit: je bent bereid het werkrooster aan te passen aan de noden en behoeften van de jongeren.
  • Je hebt voldoende weerbaarheid en kan omgaan met crisissituaties; ook ben je stressbestendig.
  • Je kan je snel inwerken in de dagelijkse werking van een leefgroep.
  • Je hebt respect voor de cliënt en zijn/haar ruime context.
   • Je kan zowel individueel als in teamverband met anderen samenwerken.
   • Je beschikt over een groot doorzettingsvermogen.
   • Je kan structuur en begrenzing aangeven en ziet dit als begeleidingsstrategie en niet als doel op zich.
   • Je bent gericht op een intensieve en eerlijke samenwerking.
   • Je beschikt over een groot inlevings-en doorzettingsvermogen.
   • Je blijft investeren in de relatie met jongeren met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen.
 • Inhoudelijke deskundigheid
 • Je hebt inzicht in de problematiek van de zorggroep (GES (+)).
 • Kennis van LSCI en teamtechnieken is een meerwaarde.

Aanbieding

 • Contract voor onbepaalde duur van 38u/week in een volcontinu systeem (geen nachten).
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Betalingsvoorwaarden: barema A1 – bachelor in de orthopedagogie (P.C 319.01).

Procedure

Kandidaten sturen een sollicitatiebrief met CV voor 15 augustus 2019 ter attentie van Jelle Daelemans, coördinator besloten unit, via mfc.st.gregorius@fracarita.org.

Na vergelijking van de brieven worden de kandidaten uitgenodigd voor een gesprek.

Voor meer info rond deze vacature kan je terecht bij Jelle Daelemans via 09/210 00 00.

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Contact

Jules Destreelaan 67
9050 Gentbrugge

09 210 00 00

Mevr. Daelemans Jelle
mfc.st.gregorius@fracarita.org

deel deze job