VERANTWOORDELIJKE WOONGROEP

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Het Roerhuis, Leuven

Functie

VERANTWOORDELIJKE WOONGROEP

Als verantwoordelijke van de woongroep ben je als leidinggevende verantwoordelijke voor een goede team- en organisatorische werking van de woongroep.

Je staat in voor aansturing, ondersteuning en verbinding van en binnen je team. Hierbij ga je uit van het opnemen van je eigen verantwoordelijkheid en motiveer je dit ook bij je teamleden. 

De verantwoordelijke heeft een aantal specifieke taken(oa. opmaak uurroosters, weekplanning, team-aansturing, functioneringsgesprekken,…). Ter uitvoering hiervan beschikt je over 15,2 groepsvrijgestelde uren per week. 
Daarnaast werk je ook een begeleider in de woongroep met de bewoners. 

In woongroep ‘de Brusselse’wonen volwassenen die door hun beperking heel wat begeleiding en lichamelijke verzorging nodig hebben. Ze krijgen er ondersteuning om een goed en gezond leven te leiden. De begeleiders werken hier samen met de bewoners aan wat voor ieder van hen écht belangrijk is.

Profiel

- begeleider klasse I met 5 jaar ervaring (min.2 jaar als A1)

- ervaring in leiding geven

 

LEIDING GEVEN

leiderschap: team leiden en coachen: stimuleren - motiveren - inspireren - coachen - positief en talentgericht 
aanvulling: zie leiderschapscharter 
goede kennis van, inzicht in en ervaring met teamwerking: zelfsturende teams, rollen, groeifasen, veranderingsprocessen, feedback, vergadertechnieken,… 
basisattitudes in de praktijk overbrengen: zelf voorbeeldfunctie 
continuïteit bieden


VERBINDEN

samenwerken met individuele collega’s en teams, disciplines, beleid,… en fungeren als positieve brugfunctie 
open, positieve en constructieve samenwerkingsrelaties opbouwen tussen jezelf en je collega’s en stimuleert dit ook binnen je team 
positieve sfeer scheppen en bewaken 
in staat om medewerkers met verschillende achtergronden en niveaus met elkaar te laten werken als zichtbare verbindende factor 

COMMUNICATIE

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk): helder, open en transparant 
Kennis over communicatiestructuren, overlegvormen, gesprekstechnieken,… en brengt deze in praktijk 
Geeft betrouwbare, eerlijke en regelmatige overdracht 
bespreken en beslissingen nemen 
tot besluitvorming komen


PROBLEEMOPLOSSEND HANDELEN

complexe situaties analyseren 
omgaan met conflicten 
in overleg beslissingen nemen 
besluitvaardigheid 
daadkrachtig en beslissingen en visie beargumenteren 


ORGANISATIE

specifieke taken als verantwoordelijke: roosters, organisatie, administratie,… 
eigen werkopdrachten organiseren en zelfstandig uitvoeren 
werken met Microsoft Office 
taken beheersen, organiseren, structuur aanbrengen: stipt, correct, consequent 
aansturen, coördineren, delegeren, superviseren en opvolgen 
beleid vertalen naar praktische punten


BEWONERS

goede leefgroepbegeleider 
ortho-agogisch inzicht 
achtergrondkennis over personen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking 
werken vanuit visie (volwaardig burgerschap, rechten en plichten, sociale inclusie, emancipatorisch denkkader, zorg op maat,…) en vertalen naar toepasbaarheid/praktijk 
passend omgaan met cliënten, medewerkers en relationeel netwerk van de bewoners/gasten 
empathisch vermogen, echtheid en cliëntgericht werken


SAMENWERKING

goede samenwerking met andere disciplines 
positieve en constructieve brugfunctie 
open communicatie met oog voor vernieuwing 


PERSOONSGEBONDEN 

goede zelfzorg: goed evenwicht draaglast-draagkracht : werk-privé 
humor: kunnen werken met een lach en een knipoog 
kritische zelfreflectie/-inzicht/-hantering: nadenken over het eigen functioneren, het team en de organisatie 
relativeringsvermogen, betrouwbaar, rechtvaardig, echt, open, spontaan 
positief/vertrekken van geloof en sterktes 
gemotiveerd, betrokken 
loyaal, betrokkens (grens werk/privé respecterend) 
respectvol, positief en open 
actief, flexibel en creatief 
kan relativeren en is stressbestendig 
innoveren: vermogen creatief en dynamisch in te spelen op nieuwe noden, situaties en problematieken 
stiptheid, nauwkeurigheid 
geduldig 
discreet 
zelfstandig, onafhankelijk, verantwoordelijk 
doorzettingsvermogen 
rustig, matuur, duidelijk, integer

Aanbieding

- leidinggevende job van onbepaalde duur in een kleinschalige voorziening 
- zeer gevarieerde en uitdagende jobinhoud 
- heel leerrijke werkopdracht en -omgeving 
- verloning volgens het barema van het VAPH 
- je werkt 0,9FTE (34,2u)

Plaats tewerkstelling

HET ROERHUIS
GALGEBERGSTRAAT 42
3000 LEUVEN

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Het Roerhuis, Leuven

Contact

Galgebergstraat 119
3000 Leuven

016310309

leen.rombouts@fracarita.org

deel deze job