Woonbegeleider (M/V) in Eend, deeltijds (80%), tijdelijke opdracht - O.C. Br. Ebergiste

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

We zijn op zoek naar een woonbegeleider voor onze Locatie in Vurste in de woongroep Eend.  Als woonbegeleider in Eend begeleid je volwassen personen met een matig tot ernstige verstandelijke beperking met gedrags- en emotionele stoornissen. In deze uitdagende werking verblijven 8 bewoners waarvan 3 in tijdelijke opname voor observatie, diagnose en behandeling. Deze bijkomende opdracht vraagt een intensieve en doorgedreven begeleidingsvorm

Takenpakket : groepsbegeleiding, persoonlijke begeleiding, individuele activiteiten op maat, verzorging, huishoudelijke taken, deelname aan overleg, observatie en verslaggeving.

Profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. Dit uit zich

zoals elke medewerker van OC Broeder Ebergiste in de 5 kerncompetenties: professioneel handelen,

cliëntgericht werken, doelgericht samenwerken, actief ontwikkelen en adequaat omgaan met veranderingen.

Je behaalde een diploma bachelor in de orthopedagogie of gelijkaardig en bent onmiddellijk beschikbaar. Ervaring uit stage of werk hebben, is zeker een pluspunt.

Als woonbegeleider in Eend beschik je bijkomend over volgende functiecompetenties:

-       Je staat positief tegenover de specifieke problematiek van deze doelgroep. 

-       Je kan je communicatie aanpassen aan de noden van de bewoner

-       Je kan zowel schriftelijk als mondeling op een duidelijke en passende wijze informatie uitwisselen op overdracht en overlegmomenten.

-       Je houdt actief en doelbewust rekening met de thuissituatie van de bewoners

-       Je bent creatief en helpt effectief mee zoeken naar oplossingen

-       Je kan goed omgaan met moeilijk gedrag

-       Je kan het werk organiseren op een vlotte en kwaliteitsvolle manier

-       kennis van autisme, Sociaal-Emotionele Ontwikkeling en psychiatrische problematieken is een pluspunt.

Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s

Aanbieding

Wij bieden jou een uitdagende werkervaring aan binnen een boeiende organisatie.

Contract: Tijdelijke functie ter vervanging van ziekte met reële kans op verlenging binnen de grote organisatie

Tijdregeling: deeltijds (80%)

Start: zo vlug mogelijk

Dienstrooster met vroeg-, dag- en laatdienst

Barema: verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

09 389 04 11

Bart Poppe
0474/27.67.74
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org

deel deze job