Woonbegeleider (M/V) in Fuut, deeltijds (80%), tijdelijke opdracht - O.C. Broeder Ebergiste

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

In Fuut wonen 7 bewoners met een ernstige verstandelijk beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornis of autisme. Ze worden begeleid door een team van 1 voltijdse en 5 deeltijdse begeleiders. De nadruk in de werking ligt op een individuele gestructureerde begeleiding sterk rekening houdend met de emotionele ontwikkeling en draagkracht van elke bewoner.

Profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. 

Dit uit zich zoals elke medewerker van OC Broeder Ebergiste in de 5 kerncompetenties:

 

1) Cliëntgericht werken

- Is alert voor signalen en zoekt naar de betekenis van gedrag

- Respecteert de bewoner en zijn netwerk

- Hanteert de balans tussen kunnen en aankunnen

2) Doelgericht samenwerken

- Zorgt voor collegialiteit en teamwerking

- Voert de gemaakte afspraken consequent uit

3) Professioneel handelen

- Werkt zelfstandig

- Kan in conflicten agressie en probleemgedrag hanteren

4) Actief ontwikkelen

- Staat open voor feedback en doet er iets mee

- Geeft zelf ook feedback

- Stelt het eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar

5) Adequaat omgaan met veranderingen

- Kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties

- Kan zich flexibel opstellen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen

Voor deze functie beschik je bijkomend over volgende functiecompetenties:

 

1) Communicatief vaardig zijn

- Communiceert op een aangepaste manier

- Luistert actief vanuit een open en geweldloze houding

- Is helder en open in communicatie met eigen teamleden, coördinatieteam en omringende diensten

2) Present zijn

- Straalt een positieve, authentieke en integere houding uit

- Werkt vanuit een liefdevolle grondhouding

- Heeft gevoel voor humor

3) Efficiënt werken            

- Is ondernemend (neemt initiatief) en doortastend (zelfzeker en besluitvaardig)

- Is alert voor signalen en doet hier iets mee

4) Inclusief en netwerkgericht handelen     

- Neemt vlot contact met het persoonlijk netwerk van de bewoners

- Heeft respect voor de inbreng van het netwerk

5) Praktische vaardigheden

- Heeft oog voor de veiligheid en preventie

6) Vakbekwaamheid

- Heeft inzicht in en voeling met deze doelgroep en of ziet het als een uitdaging om met hen te werken

- Heeft kennis van autisme en SEO en kan dit toepassen in het werken met de bewoners

 

Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

Aanbieding

Contract: 80% ter vervanging van ziekte

Start: zo vlug mogelijk

Barema: verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

09 389 04 11

Bart Poppe
0474/27.67.74
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org

deel deze job