Woonbegeleider (M/V), Klimop, deeltijds (80%) O.C.Broeder Ebergiste

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

In Klimop wonen 10 bewoners met een ernstige verstandelijk beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornis. Ze worden begeleid door een team van 5.6 voltijdsequivalenten. De nadruk in de werking ligt op een begeleiding die inzet op het emotioneel en lichamelijk welbevinden van de cliënt, sterk rekening houdend met de problematiek van veroudering van de bewoners.

Profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. 

Dit uit zich zoals elke medewerker van OC Broeder Ebergiste in de 5 kerncompetenties:

 

1) Cliëntgericht werken

- Is alert voor signalen en zoekt naar de betekenis van gedrag

- Heeft inzicht en voeling met de doelgroep

- Hanteert de balans tussen kunnen en aankunnen

 

2) Doelgericht samenwerken

- Zorgt voor collegialiteit en teamwerking

- Voert de gemaakte afspraken consequent uit

- Streeft naar verbondenheid

 

3) Professioneel handelen

- Werkt zelfstandig

- Kan in conflicten agressie en probleemgedrag hanteren

 

4) Actief ontwikkelen

- Staat open voor feedback, doet er iets mee en geeft zelf ook feedback

- Is leergierig en wil leermomenten benutten

- Stelt het eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar

 

5) Adequaat omgaan met veranderingen

- Kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties

- Kan zich flexibel opstellen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen

Aanbieding

Contract: deeltijds 80%

Vermoedelijke duur: eind 2019

Start: zo vlug mogelijk

Barema: verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319)

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

09 389 04 11

Han Walbers
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org

deel deze job