Woonbegeleider tijdelijke opdrachten Vurste deeltijds

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Functie

Voor onze vestigingsplaats in Vurste (Gavere) zijn we op naar enthousiaste en gedreven begeleiders, met een groot hart voor volwassenen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking, die nood hebben aan structuur en veiligheid.
Wil je de uitdaging aangaan om heel individueel en ’op maat’ aan de slag te gaan met mensen?
Verzorgende taken nemen een belangrijke plaats in binnen het takenpakket, alsook het realiseren van voldoende nabijheid om de emotionele basisveiligheid te waarborgen.

Profiel

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste. 
Dit uit zich zoals elke medewerker van OC Broeder Ebergiste in de 5 kerncompetenties:
1) Cliëntgericht werken
- Respecteert de bewoner en zijn netwerk
- Heeft inzicht en voeling met de doelgroep en communiceert op maat
- Is alert voor signalen en zoekt naar de betekenis van gedrag

2) Doelgericht samenwerken
- Zorgt voor collegialiteit en teamwerking
- Gaat respectvol om met collega’s en streeft naar verbondenheid
- Levert een positieve bijdrage in de samenwerking met andere woongroepen en diensten
- Voert de gemaakte afspraken consequent uit
- Moedigt anderen aan tot de opbouw van een gezamenlijk doel

3) Professioneel handelen
- Werkt zelfstandig
- Neemt verantwoordelijkheid op, ook wat het opnemen van (deel)taken betreft, en werkt op een planmatige en systematische wijze
- Handelt trefzeker en daadkrachtig, ook in moeilijke situaties (agressie, probleemgedrag..)

4) Actief ontwikkelen
-  Stelt het eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar
- Staat open voor feedback en doet er iets mee
-  Geeft zelf ook feedback
- Is leergierig

5) Adequaat omgaan met veranderingen
- Kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties
- Ziet verandering als uitdaging en als proces
- Kan zich flexibel opstellen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen
Voor deze functie beschik je bijkomend over volgende functiecompetenties:

1) Communicatief vaardig zijn
- Communiceert op een aangepaste manier met eigen teamleden, coördinatieteam en omringende diensten
- Gaat zorgvuldig om met informatie
- Luistert actief vanuit een open en geweldloze houding
- Staat in voor een optimale schriftelijke rapportage
- Is helder en open in communicatie
2) Present zijn
- Straalt een positieve, authentieke en integere houding uit
- Werkt vanuit een liefdevolle grondhouding
- Heeft gevoel voor humor

3) Efficiënt werken 
- Is ondernemend (neemt initiatief) en doortastend (zelfzeker en besluitvaardig)
- Kan omgaan met stressvolle situaties
- Is alert voor signalen en doet hier iets mee

4) Inclusief en netwerkgericht handelen 
- Gaat in dialoog en werkt samen met het netwerk
- Heeft respect voor de inbreng van het netwerk

5) Praktische vaardigheden
- Beschikt over de vaardigheden om bewoners de nodige verzorging toe te dienen en maaltijden te begeleiden
- Werkt ordelijk, hygiënisch en net
- Gebruikt de computer op een vlotte manier
- Heeft oog voor veiligheid en preventie

6) Vakbekwaamheid
- Kennis van Gentle teaching en geweldloze communicatie is een pluspunt
- Baseert zich op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock) om een passende ondersteuning te bieden
- Bereid zich het SEO-kader eigen te maken en te hanteren in de praktijk

Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

 

Aanbieding

• Een tijdelijk contract vanaf eind mei tem 30 september 2018, contractbreuk : 30,4/38
• Een tijdelijk contract vanaf juni tem 30 september 2018, contractbreuk: 30,4/38
• Een tijdelijk contract vanaf half juni tem einde 2018, contractbreuk 30.4/38

Werkplek: Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste, Vurste

Contact

Leenstraat 31
9890 Vurste

09 3890411

Lindsay Franck
ebergiste.sollicitatie@fracarita.org

deel deze job