ZORGBEGELEIDER – CLUSTER GES (M/V) - MFC ST JOZEF

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Functie

Samen met de collega’s clusterverantwoordelijke, arbeidsorganisator en hoofdopvoeders maak je deel uit van het begeleidingsteam. Je ondersteunt het cliëntensysteem en verfijnt samen met de opvoeders de werking binnen de leefgroepen. Het is je taak het orthopedagogische klimaat binnen het team inhoudelijk te ondersteunen en samen met de teamleden concreet gestalte te geven. Je ondersteunt de cliënten en het cliëntsysteem vanuit het sociaal-emotioneel denkkader en het contextueel denkkader.

Daarenboven heb je aandacht voor de vele praktische administratieve taken.

Profiel

 • De werknemer engageert zich om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in zijn relatie t.a.v. de bewoners, hun context en t.a.v. de collega-medewerkers.
 • De kandidaat heeft een opleiding in een sociale richting of sociale of gezondheidswetenschappen (Orthopedagogie, Psychologie, Maatschappelijk Werk, …)
 • Ervaring met de betrokken doelgroep is aan te raden
 • Kennis van de contextuele invalshoek
 • Ervaring in het omgaan met ouders en/of familie, wettelijke vertegenwoordigers en andere belangrijke derden strekt tot aanbeveling.
 • Het handelen kunnen afstemmen op de ondersteuningsvragen van de cliënt en zijn/haar omgeving
 • Een positieve attitude gekenmerkt door een groot aanpassing- en inlevingsvermogen, echtheid, soepelheid, dynamiek en hartelijkheid
 • Respect hebben voor de cliënt en zijn/haar ruimere context en de ervaringsdeskundigheid van ouders
 • Beschikken over zeer duidelijke communicatieve vaardigheden
 • Administratieve vaardigheden en organisatietalent
 • Leerbereidheid en sterke interesse m.b.t. de evoluties in de zorg
 • Kunnen reflecteren over eigen handelen
 • Collegialiteit en samenwerking met de clusterverantwoordelijke, collega zorgbegeleiders binnen de clusters ASS/Licht-Matig Mentaal/Matig-Ernstig Mentaal, de hoofdopvoeders en opvoeders en alle andere betrokkenen
 • Je volgt het cliëntgebeuren mee op via teamvergaderingen, huisbezoeken, overlegmomenten,…
 • We weten zin voor humor te waarderen.

Aanbieding

 • Contractbreuk 0.9 voor bepaalde duur: 01/09/2019 t/m 31/12/2019
 • Verloning volgens barema VAPH

PROCEDURE

Kandidaten solliciteren schriftelijk of via mail met een curriculum vitae en motivatie naar mevr. Katrien Debreuck – Algemeen Directeur OC St Jozef - uiterlijk tegen 11/08/2019.

Adres: M.F.C. St. Jozef , E. De Deynestraat 1, 9000 Gent

Mailadres: mfcsintjozef@fracarita.org

 

De selectiegesprekken zullen doorgang vinden op 21/08/2019 in de voormiddag.

 

Wie meer informatie wenst over deze functie kan contact opnemen met:

Mevr. Annelies Coetsier – Clusterverantwoordelijke GES - op het nummer 0470/205519


MEER INFO: http://ocsintjozef.be/vacatures.html

Werkplek: Multifunctioneel Centrum Sint-Jozef, Gent

Contact

E. DE DEYNESTRAAT 1
9000 Gent

09 222 52 32

mevr. Coetsier Annelies
0470/205 519
mfcsintjozef@fracarita.org

deel deze job