Jobs in BuLO Sint-Jozef, Gent

BuLO Sint-Jozef richt zich op kinderen met Basisaanbod (TBaA): licht verstandelijke beperking en kinderen met leerstoornissen:

T2: matig of ernstig verstandelijke beperking

T3: gedrags- of emotionele stoornis

T9: autismespectrumstoornis

ION: ION-begeleiding waarbij onze school leerkrachten begeleidt in het gewoon onderwijs daar waar kinderen met een type 2 attest de gewone schoolloopbaan volgen.

http://www.bulo-sj.be/

E. De Deynestraat 1
9000 Gent
tel. 09 222 52 32

Solliciteer spontaan

Deze werkplek biedt momenteel geen banen aan, maar gelijkaardige werkplekken binnen de organisatie Broeders van Liefde mogelijk wel.

Alle jobs