Jobs in Centrale diensten

Het Provincialaat is het bestuursorgaan van de Broeders van Liefde in België en Roemenië. Het bestaat uit een centrale coördinatiestaf met verschillende diensten die op diverse terreinen ondersteuning willen bieden aan de scholen en voorzieningen van de organisatie en aan de religieuze kloostergemeenschappen en initiatieven van de congregatie. Ze wil de congregatie, directies, verantwoordelijken en medewerkers begeleiden en ondersteunen in hun werking. Ze kunnen rekenen op professioneel en deskundig advies vanuit de centrale coördinatiestaf alsook op de nodige dialoog om visie te ontwikkelen en informatie uit te wisselen. Om kennis, ervaring en expertise te delen wil de centrale coördinatiestaf een go-between zijn tussen de voorzieningen, scholen, medewerkers en tussen de verschillende sectoren. Die doorstroming van informatie organiseert ze via ontmoetingen, interne communicatie, werkgroepen, vergaderingen en dagelijkse dialoog en ondersteuning. Verbondenheid, bereikbaarheid, authenticiteit en dienstbaarheid zijn daarbij cruciaal.

www.broedersvanliefde.be

Stropstraat 119
9000 Gent

Solliciteer spontaan

Deze werkplek biedt momenteel geen banen aan, maar gelijkaardige werkplekken binnen de organisatie Broeders van Liefde mogelijk wel.

Alle jobs