Jobs in Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius, Gentbrugge

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:
• jongeren met een auditieve beperking;
• kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking;
• kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek;
• kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

De trajecten die we met onze cliënten gaan, zijn gebaseerd op de modules verblijf, dagopvang en mobiele of ambulante begeleiding.

In het MFC engageren zich elke dag een 320-tal medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Klik hier naar onze website: www.mfcsintgregorius.be

Jules Destréelaan 67
9050  Gentbrugge

Tel.  09 210 00 00
Fax  09 210 01 00

Solliciteer spontaan

Deze instelling maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde. Bekijk alle jobs bij Broeders van Liefde.