Jobs in Orthoagogisch Centrum Sint-Ferdinand, Lummen

De jongerenwerking richt zich tot schoolgaande kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar met licht mentale handicap en/of gedrags- en/of emotionele problemen, met een nood aan extra begeleiding en ondersteuning binnen een residentiële setting. De volwassenwerkingen De Schalm begeleidt personen met een mentale handicap vanaf 21 jaar die van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een erkenning tehuis werkenden hebben.

www.sintferdinand.be

Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
Tel. 013/530 600
Fax. 013/530 601

Solliciteer spontaan

Deze instelling maakt deel uit van de groep Broeders van Liefde. Bekijk alle jobs bij Broeders van Liefde.