Jobs in SO Sint-Michiel, Leopoldsburg

SO Sint-Michiel biedt basisonderwijs en secundair onderwijs aan.

Er is een middenbouw Sint-Michiel: een kindvriendelijke school waar je alle kansen krijgt, een school waar jouw toekomst centraal staat. 200 jaar Broeders van Liefde staat garant voor een onmetelijke ervaring wat betreft leerlingbegeleiding en kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen.

Ook is er een bovenbouw Sint-Michiel: door de uitgesproken leerlinggerichte werkwijze staan een optimale kennisoverdracht, het bijbrengen van vaardigheden en attitudes, de begeleiding bij het (leren) en de persoonlijkheidsvorming centraal.

Onze school groeit dankzij een passend onderwijsklimaat, waarin leerlingen alle kansen tot ontplooiing krijgen en waarin teamwork, participatie en overleg, alsook aandacht voor infrastructuur en uitrusting voorank krijgen, uit tot een gemeenschappelijk project: het uitbouwen van de school tot een huis van vertrouwen.

http://www.sintmichiel.be/

SO Sint-Michiel

Diestersteenweg 7-9-13
3970 Leopoldsburg
secretariaat tel:
Nr. 7/9:     011-34 31 34
Nr. 13:     011-40 12 12

Middenschool Sint-Michiel

Diestersteenweg 11
3970 Leopoldsburg

tel.: 011 34 14 03
middenschool@sintmichiel.be

Bovenbouw Sint-Michiel

Diestersteenweg 3
3970 Leopoldsburg

tel.: 011 34 31 35
bovenbouw@sintmichiel.be

Solliciteer spontaan

Deze werkplek biedt momenteel geen banen aan, maar gelijkaardige werkplekken binnen de organisatie Broeders van Liefde mogelijk wel.

Alle jobs