Onze missie en waarden

Wil je weten wat de groep Broeders van Liefde precies doet? Check dan even dit filmpje!

Missie

Wie we zijn en wat we beogen, schreven we uit in onze missie of zendingsopdracht. Het is een rijke en genuanceerde tekst die de leidraad vormt voor de congregatie en de organisatie van de Broeders van Liefde.

Enkele kernideeën:
In de aanvang missie gaat het over de inspiratie, die de Broeders vinden in de waarden van het Evangelie. Verder komt de zorg voor medemensen die in hun menselijke ontplooiing begeleiding nodig hebben, aan bod. Onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van de inzet. Uiteindelijk doel is de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving.
Concreet willen we aan 9 kerndoelstellingen werken.

1. liefdevolle grondhouding
2. authentieke leef- en werkgemeenschappen
3. deskundigheid
4. mensgerichte organisatiestructuur
5. materiële omkadering
6. aandacht voor armen en zwakken
7. nieuwe noden
8. openheid
9. participatie

Meer uitleg over deze kerndoelstellingen kan je terugvinden op onze algemene website.

Leiderschap

Wie een verantwoordelijke functie draagt in één van de initiatieven van de Broeders van Liefde laat zich leiden door de leiderschapsfilosofie. Deze tekst kwam na veel reflectie tot stand en biedt houvast voor het dagelijkse en lange termijn-werk van de leidinggevenden.
De leidinggevenden willen
• dragers zijn van christelijke waarden,
• begeesterde managers van onze instelling of school,
• inspiratoren en begeleiders binnen een lerende organisatie, en
• coachers van onze medewerkers.

De volledige tekst kan je hier terugvinden.