Zoeken

Joeri Vandewalle is sinds maart 2021 stafmedewerker zorg in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem. Voordien werkte hij aan een doctoraatsonderzoek over verpleegkundige zorg aan patiënten met suïcidale ideaties…

Binnen de cluster Orion - psychosezorg is de toestroom van cliënten met een dubbeldiagnose ‘ernstige psychose met een verslavingsproblematiek’ doorheen de jaren gestaag toegenomen. Vandaar begon onze zoektocht naar de best mogelijke gepaste zorg…

De introductie van gezinstherapie op een psychiatrische afdeling voor jongvolwassenen.
De afgelopen drie jaar maakte de werking van De Zeilen 1, de jongvolwassen afdeling binnen het psychiatrisch ziekenhuis Asster, een noemenswaardige…

De benaming ‘safe garden’ lijkt zo evident voor ons concept dat ik het belangrijk vind om even stil te staan bij de letterlijke betekenis ervan. Volgens de Oxford English Dictionary betekent het woord safe ‘Protected from or not exposed to danger…

De laatste 15 jaar volgt het ene initiatief het andere op om de samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg (BJZ), de jeugdrechtbanken en de kinder- en jeugdpsychiatrie te formaliseren. Daarin paste een project van consulten door psychiaters aan…

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte